Berruga tractada amb Làser Podylas S30

Berruga al taó tractada en una sola sessió sota anestessia local, creant una úlcera que es tanca en una setmana. Tant el tractament de la berruga com la úlcera provocada son tractades amb làser!