EQUIPS

Equips de disseny equilibrat, òptimes prestacions i de fàcil ús.


SILLONS I CADIRES

Sillons i cadires resultat d’un disseny estudiat: funcionalitat i ergonomia sense oblidar la seva bellesa.


LÀSER

Làser multidisciplinari per a podologia: onicomicosis, berrugues plantars i tractaments LLT per a la reducció del dolor.


ANÀLISIS_PETJADA

Instruments de diagnòstic per l’anàlisi de la petjada del pacient.


ORTOPODOLOGIA

Unitats de termoformat i vacuums per a la confecció de suports plantars i plantilles.


ESTERILITZACIÓ

Autoclaus per a l’esterilització periòdica de l’instrumental, que garanteixen una màxima protecció de la seva seguretat així com la dels seus pacients.


MICROMOTORS

Lleugers i manejables micromotors pel tractament de patologies de les ungles i el peu, amb capçals per a l’ús de freses de diferents tipologies i abrasius.


IL·lUMINACIÓ

Gamma d’accessoris d’il·luminació destinats a facilitar el desenvolupament de la tasca a la consulta.