Vídeo de la vaporització del teixit berrugós

https://www.facebook.com/clinicapodologicadyn.clinicadyn/videos/891172140939910/