ANÀLISI PETJADA

Plataforma RUN Plate

Plataforma de presions més avançada i completa del mercat per a l’estudi de la petjada.

Powered by Herbitas.

ANÀLISI PETJADA

Plataforma WALK Plate

FITXA TÈCNICA:

Sensors tipus resistius, no necessiten calibratge.
Superfície útil de 120 x 50 cm
Superfície plana de tan sols 8 mm de gruix.
Font d’alimentació: Sense problemes de fallada de connexió ni utilització de recursos de l’ordinador.
Freqüència d’adquisició: regulable entre 100 a 500Hz.

FUNCIONS QUE REALITZA

Anàlisi Estàtic:
Pren instantània o mitjana de 5 segons. Diferència de càrrega avantpeu / retropeu, peu dret / esquerre i per quadrants.
Quantificació de la desviació de la posició de centre de pressions. Redacció d’informe automàtic

Anàlisi Dinàmic:
Visualització de pressions, temps de contacte, pressions mitjanes i integral temps / contacte. Gràfics coordinats amb animació. Enregistrament per vídeo. Redacció d’informes automàtics. Visualització de mesurament mitjana respecte a passos il·limitats. Visualització de tipus d’arc.

Anàlisi Posturològic:
Longitud, superfície i integral de totes dues. Desviació respecte a la normalitat. Índex de Romberg. Transformades de Fourier.

Anàlisi de la Posició:
Anàlisi d’imatge des de 4 perspectives de la posició corporal. Analitza diferents desviacions d’inclinació i longituds.

Aquest tipus d’anàlisi pot substituir perfectament als diferents sistemes d’anàlisi per vídeo del mercat…

 

 

Telèfon

(+ 34) 93 426 10 01

Direcció

c/ Ermengarda 39, BX 08014 Barcelona

Email

info@catalanadepodologia.com